Veřejně přístupná odborná informační služba (VPOIS)

Vítejte v sekci, která obsahuje informace o léčivých přípravcích, jež v České republice obchoduje společnost Medison Pharma s.r.o.
Povinnost zřídit tuto “Veřejně přístupnou odbornou informační službu – VPOIS” vyplývá ze zákona č. 378/2007 Sb. (ustanovení § 33 odst. 3 písm. g) odst. 1) Zákon o léčivech ve znění pozdějších předpisů.
Odborníkům ve zdravotnictví jsou určeny informace ze souhrnu informací o přípravku (SPC) a široké veřejnosti informace z příbalové informace (PIL).

 

Přípravek

Příbalová informace

Souhrn údajů o přípravku

Dodáván na trh v ČR

Kimmtrak(tebentafusp)

Příbalová informace

Souhrn údajů o přípravku

Ano

Vyvgart(efgartigimod)

Příbalová informace

Souhrn údajů o přípravku

Ano

Spikevax

Příbalová informace

Souhrn údajů o přípravku

Ano

Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1

Příbalová informace

Souhrn údajů o přípravku

Ano

Spikevax bivalent Original/Omicron BA.4-5

Příbalová informace

Souhrn údajů o přípravku

Ano

 

Aktuální informace o přípravcích najdete na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) nebo stránkách Evropské lékové agentury (EMA).

Hlášení podezření na nežádoucí účinky léčivého přípravku

Tyto léčivé přípravky podléhají dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti.

Máte podezření na nežádoucí účinek léčivého přípravku nebo na závadu v jakosti léčivého přípravku? Žádáme zdravotnické pracovníky a pacienty, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí účinky na adrese www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Kam hlásit? Adresa pro zaslání tištěného formuláře

Státní ústav pro kontrolu léčiv
Oddělení farmakovigilance
Šrobárova 48
100 41 Praha

Datum aktualizace: březen 2023

Informace o zpracování osobních údajůCookies