PRODUCT MONOGRAPHS

Izveštaj sponzorisanim stručnim skupovima

U skladu sa članom 39. Pravilnika o načinu oglašavanja leka, odnosno medicinskog sredstva (Službeni Glasnik br.79/10 i 102/18), obaveštavamo Vas u ime kompanije Medison Pharma d.o.o., Milutina Milankovića 1i, 11000 Beograd, da ćemo podatke o sponzorisanim stručnim skupovima objavljivati kontinuirano na ovom sajtu.